"ŚWIETLIK"
Leszek Świetlik
ul. Korczaka 9
85-319 Bydgoszcz
tel. 52 373 06 32
Adres emai: sklep@swietlik.pl
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
Ja [imię, nazwisko kupującego/konsumenta] .………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
[nazwy kupionych przedmiotów]………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Numery zamówienia [numery]…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Data zawarcia umowy to [data]………………………………………………………………….
Data odbioru przedmiotów [data] ……………………………………………………………….
Dane do przelewu:[nr konta]…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Data: [data odstąpienia od umowy]……………………………………………………………...
Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu towaru w przypadku odstąpienia
umowy zawartej na odległość.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji
odstąpienia od umowy sprzedaży swietlik.pl
Podane dane są niezbędne w celu dokonania przelewu za zwracany towar
zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych
są dostępne na stronie sklepu internetowego
Data: ………………………………… Podpis: ………………………………….
[tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]