„ŚWIETLIK”
ul. Korczaka 9
85-319 Bydgoszcz
tel: 52 373 06 32
e-mail: sklep@swietlik.pl
PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY
Imię i nazwisko reklamującego ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Adres………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
e-mail……………………………………………………………………………………………….
Telefon ……………………………………………………………………………………………..
Data nabycia towaru………………………………………………………………………………..
Nazwa reklamowanego towaru…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
Ilość reklamowanego towaru……………………………………………………………………….
Dowód sprzedaży…………………………………………………………………………………..
Dokładne wymienienie wad………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Kiedy i w jakich okolicznościach powstała wada………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Żądania reklamującego……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Data zgłoszenia reklamacji………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne na stronie sklepu
internetowego ewaldbags.pl
Podpis reklamującego
…………………………………………
Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej
sprzedażą
konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
2 lata na możliwość złożenia reklamacji od momentu wydania produktu klientowi. Za wadę fizyczną należy w szczególności uznać
sytuacje, gdy
produkt:
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub
przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co
do takiego jej
przeznaczenia;
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty
dostawy ponosi
Sprzedający.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
Konsument może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy chyba że sprzedawca
niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz.
Zwrotu pieniędzy Konsument może żądać tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny. O tym, czy tak jest, decyduje sprzedawca. Co
oznacza termin
„wada istotna”? Oznacza on taką wadę, której wystąpienie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
(Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).